Our Aim

The aim of our project is to create an digital learning platform for kids who have Cerebral Palsy and we are hoping that this digital platform will contribute to their education. We want to crate a website that has activities where children can practice the things that they learned in class. We are planning to learn about their ways of learning and the work that they do in school then we are going to plan the activities in our website according to them. Our intention in opening this online education platform is to make education accessible for all kids who have Cerebral Palsy regardless of their economic status. We are also aiming to raise money for the education and special needs of these kids. We opened this website in order to achieve our goal and make our project sustainable in the future.

 Amacımız

Projemizin amacı, Serebral Palsi'li çocuklar için dijital bir öğrenme platformu oluşturmak ve bu dijital platformun eğitimlerine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Çocukların sınıfta öğrendiklerini pekiştirebilecekleri etkinlikler içeren bir web sitesi oluşturmak istiyoruz. Öğrenim yollarını ve okulda işlediklerini öğrenip web sitemizdeki etkinlikleri ona göre planlayacağız. Bu çevrimiçi eğitim platformunu açmadaki amacımız, ekonomik durumlarına bakılmaksızın Serebral Palsi'li tüm çocuklar için eğitimi erişilebilir kılmaktır. Ayrıca bu çocukların eğitimi ve özel ihtiyaçları için bağış toplamayı hedefliyoruz. Hedefimize ulaşmak ve projemizi gelecekte sürdürülebilir kılmak için de bu web sitesini açtık, bu yüzden yapılan her bağış bizim için çok önemli.